"Uważamy, że wycena naszej spółki na NewConnect nie odzwierciedla jej rzeczywistej wartości, dlatego zaproponowaliśmy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zgodę na skup akcji własnych. Maksymalna cena to 100 zł za akcję. Mamy stabilną sytuację finansową, która zabezpiecza realizację zaplanowanych projektów, stąd taka propozycja. W przypadku realizacji skupu istotna część programu motywacyjnego nie będzie wymagała podwyższenia kapitału" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Reklama

W celu realizacji programu motywacyjnego spółka może wyemitować akcje, które będą obejmowane z dyskontem do ceny rynkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu ich zbywania.

"Od kwietnia 2021 roku jesteśmy spółką notowaną na NewConnect, a w zeszłym tygodniu złożyliśmy wniosek o przeniesienie notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. To bardzo dobry moment na zaplanowanie programu motywacyjnego. Lojalność oraz zaangażowanie pracowników i osób długoterminowo współpracujących ze spółką ma naszym zdaniem podstawowe znaczenie dla zapewnienia pomyślnego rozwoju działalności. Rynek jest bardzo konkurencyjny, dlatego tak ważna jest stabilizacja zatrudnienia oraz zapewnienie pełnej identyfikacji z interesem spółki. Na najbliższe walne zgromadzenie zaproponowaliśmy stworzenie odpowiednich instrumentów motywacyjnych. W ramach trzyletniego programu uprawnieni będą mogli nabyć akcje z dyskontem do ceny rynkowej, jednak zbycie akcji będzie objęte szczegółowymi zasadami lockupu. Program obejmuje niecałe 5% kapitału zakładowego" - dodała prezes.

Drago entertainment to producent i deweloper gier wideo, powstały w 1998 roku w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)