"W samym IV kwartale 2022 r., który charakteryzował się zauważalnie niższą zmiennością na rynkach finansowych i towarowych względem poprzedzających kwartałów, zwłaszcza pod kątem występowania długich i wyraźnych trendów, przychody wzrosły o 18,1% r/r, tj. o 33,2 mln zł z 183,6 mln zł do 216,7 mln zł. Na zmianę tę wpływ miały: niższa rentowność jednostkowa lota - spadek o 45 zł (z 171 zł na 126 zł); wyższy obrót klientów instrumentami finansowymi wyrażony liczbą zawartych transakcji w lotach - wzrost o 646,8 tys. lotów (z 1 073,5 tys. do 1 720,4 tys. lotów)" - czytamy w komunkacie.

Reklama

XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W 2022 r. grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 196 864 nowych klientów wobec 189 187 rok wcześniej, co daje wzrost o 4,1%. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 190 452 do 258 799, tj. o 35,9% r/r, podano także.

"Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. W styczniu 2023 r. grupa pozyskała łącznie 42,3 tys. nowych klientów" - czytamy dalej.

Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w 2022 r. prym wiodły CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 46,4% wobec 32,8% rok wcześniej. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykański indeks US 100, niemiecki indeks akcji DAX (DE30) czy też amerykański indeks US 500. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów w 2022 r. wyniósł 33,8% (2021: 49,3%). To konsekwencja m.in. wysokiej rentowności na instrumentach CFD opartych na notowaniach ceny gazu ziemnego, złota oraz ropy naftowej. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 17,0% wszystkich przychodów, wobec 12,5% rok wcześniej, gdzie najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były oparte o parę walutową EURUSD oraz GBPUSD, wymieniono.

W całym 2022 r. spółka miała wg wstępnych danych 765,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 237,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej razem w wysokości 1 444,25 mln zł w porównaniu z 625,6 mln zł rok wcześniej.

"W 2022 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów z 625,6 mln zł do 1 444,2 mln zł, tj. o 130,9% r/r. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca liczba aktywnych klientów (wzrost o 35,9% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach (wzrost o 55,1% r/r). W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 6 365,6 tys. lotów (2021: 4 104,6 tys. lotów), a rentowność na lota osiągnęła wartość 227 zł (2021: 152 zł)" - czytamy dalej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)