Sygnity odnotowało 10,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik-grudzień 2022) wobec 6,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,86 mln zł wobec 8,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 16,22 mln zł wobec 10,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,38 mln zł w I kw. r.obr. wobec 54,24 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Obecnie grupa prowadzi m.in.:

  • prace związane z rozwojem kompetencji do wykorzystania technologii cloud, wprowadzając własne rozwiązania softwarowe uzupełniające standardowe funkcjonalności oprogramowania dostawców globalnych;
  • prace związane z uruchomieniem wybranego oprogramowania własnego Sygnity w modelu cloud, dzięki wykorzystaniu infrastruktury dostawców globalnych, w celu dotarcia ze sprawdzonymi rozwiązaniami do istniejących oraz nowych klientów;
  • działania związane z dalszą poprawą efektywności operacyjnej procesu wytwarzania oraz serwisu oprogramowania w ramach zainstalowanej bazy klientów;
  • prace związane z budową i rozwojem produktów własnych" - czytamy w raporcie.

"Zarząd Sygnity przewiduje, że wskazane powyżej działania powinny w kolejnych okresach sprawozdawczych rozszerzyć portfel produktów i usług własnych oraz sukcesywnie wpływać na wzrost poziomu rentowności obecnie prowadzonej działalności" - czytamy dalej.

Wykorzystując doświadczenie i wiedzę TSS Europe B.V., będącego większościowym akcjonariuszem spółki, Grupa Sygnity rozwija wewnętrzne kompetencje w zakresie realizacji transakcji M&A oraz zamierza inwestować nadwyżki środków pieniężnych w budowę grupy niezależnych dostawców rozwiązań IT, oferujących kluczowe i krytyczne rozwiązania dla klientów z konkretnych branż i sektorów, w oparciu o własne produkty, podano także.

"Zarząd przygotował plan przepływów pieniężnych grupy na okres kolejnych 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2023 roku, oparty o dostęp do źródeł finansowania pozwalających na finansowanie bieżących oraz przyszłych projektów informatycznych, regulowanie zobowiązań oraz dalszy rozwój" - napisano też w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2022/2023 wyniósł 9,81 mln zł wobec 5,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)