Tauron Wydobycie może korzystać z nazwy Tauron do końca 2023 roku, jednak po zmianie właścicielskiej jest to już wobec Grupy podmiot zewnętrzny.

Spółka Tauron Wytwarzanie podpisała aneks do wieloletniego kontraktu ze spółką wydobywczą

Jak podał Tauron w informacji prasowej, we wtorek spółka Tauron Wytwarzanie podpisała aneks do wieloletniego kontraktu ze spółką wydobywczą, ustalający warunki cenowe tegorocznych dostaw węgla. Ich szacunkowa wartość wynosi ok. 2,3 mld zł netto.

Reklama

Tauron Wydobycie, choć nie jest już częścią Grupy Tauron, pozostaje największym dostawcą węgla dla jej jednostek wytwórczych - w ub. roku z należących do spółki wydobywczej kopalń Sobieski, Janina i Brzeszcze pochodziło 49 proc. węgla zużywanego przez Tauron.

Zasady naliczania kar umownych

W zawartym we wtorek aneksie ustalono także zasady naliczania kar umownych za niedostarczenie lub nieodebranie umownych ilości węgla. Kary będą naliczane w przypadku odchylenia o ponad 3 proc. dla nowego 910-megawatowego bloku energetycznego w Jaworznie oraz o ponad 5 proc. w przypadku pozostałych elektrowni Taurona. W rozliczeniu rocznym strony ustaliły wysokość kar umownych odpowiednio na 20 proc. i 5 proc. wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla.

Aneks cenowy z Tauronem Wydobycie jest kolejnym elementem procesu związanego z zapewnieniem tegorocznych dostaw paliwa do elektrowni węglowych Taurona. W ub. czwartek Grupa zawarła warte ok. 520 mln zł umowy na zakup dodatkowych ilości węgla dla swoich jednostek wytwórczych z Polską Grupą Górniczą, obowiązujące do końca stycznia 2024 r. Wcześniej, na początku stycznia br., Tauron informował o zawarciu z PGG umów na dostawy dla swoich jednostek węgla o szacowanej wartości rzędu 960 mln zł. W 2022 r. dostawy węgla kamiennego z PGG stanowiły 22 proc. łącznego zużycia tego paliwa w Grupie Tauron.