Zysk operacyjny wyniósł 55,32 mln zł wobec 144,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 404,61 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 1 315,16 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, grupa kapitałowa Stalprodukt osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 89 445 tys. zł, tj. o 6,8 %. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 157 790 tys. zł, wobec 199 059 tys. zł w IV kwartale 2021 roku, co oznacza spadek o 20,7%. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego osiągnięto poziom 55 317 tys. zł wobec 144 493 tys. zł tj. mniej o 61,7%. Zysk netto w IV kwartale 2022 roku wyniósł 31 375 tys. zł w porównaniu do IV kwartału 2021, kiedy wyniósł 124 140 tys. zł. Za wyjątkiem segmentu profili, który odnotował stratę, pozostałe segmenty operacyjne odnotowały pozytywne wyniki" - czytamy w raporcie.

W I-IV kw. 2022 r. spółka miała 387,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 519,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 902,87 mln zł w porównaniu z 4 674,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2022 r. wyniósł 398,12 mln zł wobec 220,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)