Podczas konferencji prasowej, wiceminister zapowiedziała, że wspólnie z innymi resortami i instytucjami przygotowywany jest system działań wspierających udział polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Wskazała że we wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej i takie spotkania- jak dodała będą odbywały się cyklicznie.

Nowy instrument finansowy, który będzie wspierał małe i średnie firmy inwestujące w Ukrainie

" Ich głównym celem będzie wypracowanie możliwie najefektywniejszego modelu działania wspierającego powojenną odbudowę Ukrainy. Będziemy również koordynować realizację najważniejszych, z punktu widzenia interesów polskich przedsiębiorców i naszej gospodarki, działań w tym procesie. We współpracy z innymi resortami, przygotujemy mapę drogową działań realnych do zrealizowania - powiedziała wiceminister i pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. "Jestem przekonana, że Polska jest najlepiej predestynowana do odegrania roli hubu transportowo-logistycznego dla Ukrainy" – dodała.

Reklama

Emilewcz zapowiedziała m.in. zbudowanie nowego instrumentu finansowego, który będzie wspierał małe i średnie firmy inwestujące w Ukrainie. Powiedziała też, że w planach jest też usprawnienie odpraw na przejściach granicznych między, a także zbudowanie centrów spedycyjno - logistycznych m.in. na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, które będą stanowiły zaplecze dla firm uczestniczących w obudowie.

"Pracujemy nad tworzeniem kompleksowych rozwiązań systemowych, uzupełniających lukę finansowo-ubezpieczeniową w zakresie handlu i inwestycji z Ukrainą. Razem ze stroną ukraińską (zespołem wicepremiera Kubrakova) przygotowujemy też Białą Księgę diagnozującą kwestie sporne we współpracy gospodarczej oraz sposoby ich rozwiązania" – podkreśliła wiceminister.