Ministerstwo poinformowało, że przedstawiciele firm z różnych branż spotkali się w Poznaniu z wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwigą Emilewicz oraz ekspertami z instytucji publicznych wspierających proces odbudowy Ukrainy. Przedsiębiorcy mogli zapoznać się z możliwościami wsparcia działalności na ukraińskim rynku. Było to pierwsze z serii takich spotkań.

2500 firm chce odbudowywać Ukrainę

"Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane przy pracach nad Białą Księgą, dotyczącą kwestii spornych w polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych. Natomiast samym firmom, które będą brały w nich udział, pozwolą na szerokie omówienie swoich potrzeb z instytucjami publicznymi, które są zaangażowane w proces powojennej odbudowy Ukrainy" - powiedziała podczas spotkania pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

Reklama

Dodała, że ponad 2500 firm z Polski, które są zainteresowane udziałem w procesie odbudowy Ukrainy, zgłosiło się do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. "Pomimo wojny wciąż blisko 600 naszych firm działa w tym kraju. Już teraz blisko 90 proc. pomocy humanitarnej i wojskowej kierowanej do Ukrainy przechodzi przez polskie drogi, koleje i przejścia graniczne. Jestem przekonana, że po wojnie te punkty spedycyjno-logistyczne będą jeszcze bardziej eksploatowane" – stwierdziła Emilewicz.

Biała Księga, diagnozująca kwestie sporne we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich oraz sposoby ich rozwiązania, ma zostać opublikowana na przełomie sierpnia i września br.

W rozmowach, oprócz Emilewicz, uczestniczyli również przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Grupy MTP.