W poniedziałek NBP opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Omówiono w niej zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, zaobserwowane w IV kwartale 2023 r., oraz przewidywania banków co do I kw. 2024 r.

W 2023 roku banki zaostrzyły politykę kredytową w większości segmentów rynku

"Na I kwartał 2024 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw, długoterminowych kredytów dla MSP oraz kredytów konsumpcyjnych, a także utrzymanie kryteriów w przypadku kredytów krótkoterminowych dla MSP i kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie banki oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw, utrzymania popytu na kredyty konsumpcyjne i jego spadku na kredyty mieszkaniowe" - wskazano w raporcie.

Reklama

Z ankiety wynika, że w IV kwartale 2023 r. zaostrzyły politykę kredytową w większości segmentów rynku kredytowego. Głównymi przyczynami tego zaostrzenia były: spadek jakości portfela kredytowego i pogorszenie perspektyw makroekonomicznych.

Zmianom polityki kredytowej towarzyszył wzrost popytu na większość rodzajów kredytów, z wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw i MSP.