W 2020 roku Komisja Europejska zatwierdziła holenderską pomoc publiczną na rzecz KLM w postaci gwarancji na pożyczkę bankową i pożyczkę państwową. Całkowity budżet pomocy wynosił 3,4 mld euro. Celem było zapewnienie KLM płynności w kontekście pandemii Covid-19. Linie lotnicze Ryanair zakwestionowały decyzję Komisji Europejskiej, która tę pomoc zaakceptowała.

W wydanym w środę wyroku Sąd UE w Luksemburgu przyznał rację Ryanair i stwierdził, że "w sytuacji, gdy należy obawiać się wpływu kumulacji pomocy państwa w ramach tej samej grupy na konkurencję, Komisja powinna zbadać ze szczególną ostrożnością powiązania między należącymi do tej grupy spółkami".

Sąd UE został utworzony w 1989 roku w celu odciążenia Trybunału Sprawiedliwości UE w niektórych sprawach.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz

Reklama