Wszystkie miejsca w garażach wielostanowiskowych będą objęte jedną – niższą stawką podatku od nieruchomości, tak jak mieszkania. Więcej na ten temat piszemy dziś w artykule „Miejsca postojowe będą tak samo opodatkowane” na s. B3.

Planowane przez MF zmiany wynikają z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. O tym, że długo oczekiwany projekt już się ukazał, poinformowaliśmy w poniedziałek w artykule „Będą nowe definicje budowli i budynku. Znane są szczegóły zmian” (Gazetaprawna.pl). Teraz szczegółowo analizujemy jego założenia i skutki.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ