- 14 października odbywa się nasze nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego będziemy chcieli uzyskać zgodę na dwa działania: po pierwsze na wewnątrzgrupową reorganizację, polegającą na połączeniu w jednym podmiocie – spółce obecnie nazywającej się Lotos Asfalt - aktywów rafineryjnych, również grupy Lotos S.A. Jest to działanie optymalizacyjne, ale też konieczne do tego, żeby przeprowadzić proces połączenia z PKN Orlen w ostatnim kroku – mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Krzysztof Nowicki.

- Następnie do 14 listopada PKN Orlen musi złożyć Komisji Europejskiej informację o tym, iż doszło do wypełnienia środków zaradczych, warunków na których została zawieszona decyzja o wykonalności zgody na koncentrację pomiędzy nami a PKN Orlen. To są daty o charakterze pewnym – dodaje.

Reklama

Wiceprezes Lotosu podkreśla, że najważniejszym terminem, niezależnym od spółki, będzie czas rozpoznania przez KE złożonych dokumentów i potwierdzenie wcześniejszej zgody (z 14 lipca 2020 roku) na koncentrację. - Szacujemy, że będziemy oczekiwać maksymalnie do 4 miesięcy. Następnie mamy czas na wdrożenie tych działań koncentracyjnych, a wiec połączenia czy podjęcia rozstrzygnięć przez akcjonariuszy jednego i drugiego podmiotu o parytecie wymiany akcji w okresie do 6 miesięcy od dnia potrzymania potwierdzenia od KE – tłumaczy Nowicki.

Więcej o procesie fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos oraz o korzyściach i wyzwaniach z nią związanych w rozmowie wideo: