Nowa inicjatywa i współpraca międzynarodowa Wczoraj miało miejsce istotne wydarzenie dla przyszłości polskiego cyberbezpieczeństwa – podpisanie listu intencyjnego z European Cybersecurity Organization (ECSO) pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Marietta Gieroń wyjaśniła, że jest to kluczowy moment, ponieważ na początku przyszłego roku Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Cybersec, jako platforma do zawierania sojuszy i nawiązywania relacji, postanowił stworzyć nową inicjatywę, mającą na celu wzmocnienie współpracy z ECSO, Ministerstwem Cyfryzacji, biznesem, sektorem militarnym oraz think tankami.

Cele i kroki współpracy

Współpraca zakłada organizację paneli dyskusyjnych i konsultacji, które będą dotyczyły strategii Polski w Radzie Unii Europejskiej. Celem jest zebranie głosów z różnych sektorów, co pozwoli na znalezienie najlepszych rozwiązań. Już jesienią tego roku planowane są spotkania w Krakowie, Warszawie i Brukseli, a ich kulminacją będzie przyszłoroczny Cybersec w Krakowie.

Dyplomacja cyfrowa i wymiana informacji

Reklama

Premier Gawkowski podkreślił znaczenie dyplomacji cyfrowej i międzynarodowej wymiany informacji. Marietta Gieroń zaznaczyła, że cyberbezpieczeństwo wymaga zgłaszania incydentów i współpracy, szczególnie w kontekście dezinformacji, która jest problemem globalnym.

Bez współpracy na poziomie unijnym, osiągnięcie ujednoliconych regulacji i skutecznej wymiany informacji byłoby niemożliwe.

Regulacje i wyzwania dla firm

Obecnie wprowadzane są liczne regulacje, takie jak dyrektywa NIS II, które nakładają na firmy nowe obowiązki. Gieroń zauważyła, że małe i średnie przedsiębiorstwa często nie mają środków na wdrożenie tych regulacji. Ministerstwo Cyfryzacji ma tu kluczową rolę, aby wspierać firmy i pomagać im w realizacji tych wymagań, unikając sytuacji, jak w przypadku RODO, gdzie niektóre firmy wolały ryzykować kary finansowe, zamiast wprowadzać nowe przepisy.

Edukacja społeczeństwa

Cyberbezpieczeństwo jest tak silne, jak najsłabszy jego element – ludzie. Edukacja społeczeństwa i zwiększanie świadomości cyfrowej są kluczowe. Gieroń podkreśliła, że media mają ogromną rolę w informowaniu i promowaniu kampanii edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Firmy również powinny inwestować w szkolenia, a samorządy powinny być wspierane przez Ministerstwo Cyfryzacji w organizacji takich inicjatyw.

Działania na przyszłość

Cybersec jako think tank i organizator konferencji ma za zadanie wspierać społeczeństwo i budować świadomość cyberzagrożeń. Poza konferencją organizowane są warsztaty, które mają na celu edukację i uświadamianie ludzi na temat zagrożeń cyfrowych.