"Jesteśmy zbudowani zdecydowanie pozytywnym przyjęciem Onde przez inwestorów, potwierdzonym m.in. w procesie budowy księgi popytu na akcje spółki. To jasny sygnał, że strategia Onde, której filarem jest dynamiczny rozwój w obszarze dewelopmentu projektów OZE, zyskała uznanie rynku. Stanowi to dla nas kolejne potwierdzenie słuszności obranej drogi dalszego rozwoju firmy i budowania wartości spółki dla akcjonariuszy. Onde, jako czołowy podmiot na rynku wykonawstwa projektów OZE w Polsce, ma potencjał by stać się jednym z głównych beneficjentów procesu transformacji rynku energetyki w Polsce" - skomentował prezes Paweł Średniawa, cytowany w komunikacie.

Finalna wartość oferty wyniesie 444,5 mln zł, z których 214,5 mln zł stanowić będą wpływy brutto Onde z tytułu nowej emisji. Akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych stanowić będą 8% oferowanych walorów, 92% zaś przeznaczone będzie dla inwestorów instytucjonalnych, podano także.

Pozyskane środki Onde przeznaczy głównie na rozwój segmentu realizacji projektów OZE na własny rachunek, w tym refinansowanie już dokonanych zakupów projektów, nabywanie kolejnych i współfinansowanie ich realizacji, a także zasilą kapitał obrotowy dynamicznie rozwijającej się spółki.

Na 2-7 zaplanowano przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych, przydział akcji - do 8 lipca. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji istniejących i praw do akcji nowej emisji przewidywany jest w terminie około dwóch tygodni od dnia przydziału.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud.

(ISBnews)