Dodał, że zysk spółki to efekt m.in. przejęcia z Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) gruntów oferowanych później mieszkańcom obszaru przyszłego lotniska jako nieruchomości zamienne. "Przychód, jaki CPK zanotował z tytułu nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa sięgnął w 2022 roku 124 mln zł" - wskazał w środę wiceprezes Alot.

Jak mówił, spółka "w przeciwieństwie do roku wcześniejszego, czyli 2021, który zamknęła stratą na poziomie 169 mln zł, to w 2022 r. odnotowała 28 mln zł zysku".

Reklama

Zaznaczył, że w 2022 r. istotnie wzrosły nakłady na realizację inwestycji lotniskowych i kolejowych, które - jego zdaniem - znacząco przyspieszyły. "W ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wyniosły 463 mln zł, a w 2021 r. było to ok. 69 mln zł" - powiedział Alot.

Wzrost wartości obligacji w portfelu CPK

Jak podał, przychody finansowe w 2022 r. sięgnęły 63,7 mln zł. "To efekt wzrostu wartości obligacji w portfelu spółki CPK wynikający ze zbliżającego się terminu ich wykupu oraz zmian oczekiwań rynku co do przyszłego poziomu stóp procentowych" - wyjaśnił.

Wiceprezes przekazał, że na koniec 2022 r. zatrudnienie w spółce wzrosło do 638 osób wobec 493 w 2021 r. Jak dodał, w ciągu 12 miesięcy do spółki dołączyli m.in. kolejni inżynierowie, architekci, prawnicy, informatycy, specjaliści od zamówień publicznych, od pozyskiwania nieruchomości, od projektowania infrastruktury torowej. W związku z tym wzrosła również kwota przeznaczona na wynagrodzenie pracowników – z 45 mln zł do 66 mln zł. "Prognozujemy, że dalsze wzrosty zatrudnienia będą, ale będzie to wzrost organiczny" - powiedział.

"Wynagrodzenie członków zarządu w 2022 roku wyniosło 2,4 mln zł wobec 2 mln zł w roku 2021 r." - powiedział Alot. Jak tłumaczył, wzrost wynagrodzenia wynika z premii, w 2021 r. jej nie było. W ubiegłym roku zarząd liczył trzy osoby, teraz są cztery.

Z kolei wynagrodzenie rady nadzorczej sięgnęło 191 tys. zł wobec 144 tys. zł rok wcześniej. Wzrost wynagrodzenia członków zarządu wynika z wypłaty wynagrodzeń zmiennych w 2022 r. - podał wiceprezes.

Jaką inwestycją jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta