Odbywający się pod hasłem „Lead the way. Stay ahead” ABSL Summit przyciągnął w ubiegłym tygodniu do Krakowa 1400 gości związanych z sektorem usług dla biznesu (ang. business services sector) – przedstawicieli firm, administracji publicznej oraz nauki. W Centrum Kongresowym ICE dyskutowali oni o wyzwaniach stojących przed liderami branży. Tak, by mogli wyprzedzać trendy i zachować równowagę w nowej rzeczywistości. Zmiany modelu gospodarki, wojna w Ukrainie, postęp technologiczny to tylko niektóre z wyzwań, o których debatowano podczas konferencji. Jak przekonuje w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną dyrektorka zarządzająca w Accenture i jedna z panelistek ABSL Summit, Maria Mazzone, społeczeństwo obserwuje dziś nie tylko zmiany polityczne i gospodarcze. – Mamy też do czynienia ze zdecydowanym postępem technologicznym – dodaje.

Dlatego uczestnicy konferencji zastanawiali się, w jakim kierunku zmierza współczesny świat. W debacie z udziałem dziennikarki Anne Applebaum oraz byłego ministra finansów Ukrainy Wołodymyra Łytwyna, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Beata Javorcik tłumaczyła, że jednym z kluczowych trendów jest trwający już proces deglobalizacji, wskazując m.in. na państwa globalnego Południa, które zaczynają odchodzić od dolara na rzecz walut lokalnych.

Paneliści zwracali również uwagę, że wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach – przede wszystkim pandemia koronawirusa oraz inwazja Rosji na Ukrainę – przyspieszyły zmiany modelu gospodarki w kierunku friendshoringu. To pojęcie, którego po raz pierwszy w kwietniu 2022 r. użyła szefowa Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen. Polega na przenoszeniu produkcji czy usług do krajów politycznie przyjaznych i strategicznie bezpiecznych, a więc będących w tym samym geopolitycznym bloku.

To jeden z najczęściej używanych w mediach po wybuchu wojny w Ukrainie terminów związanych z regionalizacją.

– Martwi mnie podejście Europy do globalizacji. Europa zaczyna poważnie myśleć o tym, żeby ograniczyć swoje kontakty handlowe z krajami, które myślą inaczej i nie są postrzegane jako sojusznicy – dodawała Beata Javorcik w rozmowie z DGP. Przekonując, że Stary Kontynent może na tym stracić.

Wydarzenia za wschodnią granicą Polski stanowiły jeden z kluczowych elementów rozważań podczas ABSL Summit 2023. Były Sekretarz Generalny NATO Anders Fogh Rasmussen wskazywał, że jedynym sposobem na wzmocnienie Europy jest intensyfikacja wsparcia dla Ukrainy i zaproszenie jej do NATO jeszcze przed najbliższym szczytem w Waszyngtonie.

– Musimy pokazać, że drzwi do Sojuszu są otwarte, a Władimir Putin nie jest odźwiernym – mówił.

Dodając, że art. 5 NATO nie obejmowałby terenów, które nie znajdują się obecnie pod kontrolą Kijowa. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w przeszłości w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec. O roli zapisu paktu Rasmussen wypowiadał się także w kontekście cyberbezpieczeństwa Polski i Europy. Według polityka jest to jeden z powodów, dla których Rosja nie przeprowadziła do tej pory żadnego poważnego cyberataku na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Byłoby to – jego zdaniem – równoznaczne z agresją na członka NATO i mogłoby prowadzić do uruchomienia art. 5. o bezpieczeństwie Polski i Europy.

Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, przypomniał w tym kontekście o znaczeniu obecności wojsk amerykańskich.

Wołodymyr Łytwyn wskazywał z kolei na potencjał gospodarczy Ukrainy, z którego skorzystać mógłby demokratyczny świat.

– Jesteśmy hubem IT. Co roku zyskujemy ok. 23 tys. absolwentów kierunków informatycznych – przekonywał.

Sektor – zdaniem uczestników konferencji – rozwija się nawet w czasie wojny.

– Zatrudnienie w sektorze technologicznym wróciło do poziomu sprzed wojny – wskazywał w rozmowie z DGP Sebastian Drzewiecki, wiceprezes i dyrektor zarządzający SoftServe Poland.

Choć, jak podkreślał, usługi cyfrowe dla podmiotów zagranicznych realizują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Po wojnie Kijów może odegrać kluczową rolę w Europie.

– To będzie bardzo ważny gracz na rynku pracy. Nie tylko w IT – tłumaczył Sebastian Drzewiecki, dodając, że Ukraińcy są licznym, pracowitym i zmobilizowanym społeczeństwem. Nie obawia się jednak konkurencji dla Polski.

– Z perspektywy rynku i potrzeb informatyków wciąż jest wszędzie za mało – podsumował.

ABSL Summit 2023 w Krakowie dotyczył też kwestii wewnętrznych, na przykład polskiego rynku pracy. Firmy coraz częściej stają przed dylematem powrotu do biur.

– Więcej pracodawców stara się dziś ściągać pracowników do biura. Ale blisko 86 proc. tych, którzy podejmują takie inicjatywy, napotyka opór – mówiła w rozmowie z DGP Dorota Osiecka, partner w Colliers Define.

Jak wynika z tegorocznego raportu ABSL o rynku usług biznesowych, którego wyniki zostały ogłoszone podczas konferencji, dominującym modelem jest obecnie system rotacyjny (ponad 57 proc. firm), podczas gdy w poprzednich dwóch latach przeważała całkowita lub większościowa praca z domu, z możliwością przyjazdu do biura.

Jak co roku, podczas ABSL Summit odbyła się debata oksfordzka, tym razem poświęcona sztucznej inteligencji i jej wpływowi na rynek pracy. Zaproszeni do debaty goście, m.in. Magdalena Dziewguć z Google Cloud Polska, Zbigniew Jagiełło, pomysłodawca oraz jeden ze współtwórców mobilnego systemu płatności Blik, czy wykładowczyni i badaczka AI Maria Parysz, przedstawili swoje argumenty w sporze o to, czy AI okaże się globalnym zagrożeniem zmieniającym architekturę społeczną, czy też wybawieniem niosącym nadzieję na szybki postęp w wielu obszarach. Rozmówcy podzieleni na grupy argumentowali z góry przyporządkowane tezy, zgodnie z zasadą debaty oxfordzkiej.

– Sztuczna inteligencja odbierze nam pracę – przekonywała Maria Parysz, wyjaśniając, że nie ma w tym nic złego.

– Pracownicy nie lubią części swojej pracy, a wraz z rozwojem technologii będą mogli skupić się na zadaniach, które są dla nich najbardziej interesujące i rozwijające – opowiadała, wskazując jednocześnie, że osoby na stanowiskach zarządzających w biznesie powinny być świadome zmian, które zachodzą na rynku, dostosowywać się do nich i nie utracić konkurencyjności.

Ale podczas ABSL Summit 2023 podkreślano, że niezbędny w osiąganiu sukcesu na polu biznesowym pozostaje również czynnik ludzki i dbałość o różnorodność w miejscu pracy. To m.in. troska o równość płci.

– Na stanowiskach kierowniczych wciąż dominują mężczyźni. Choć większość firm wprowadza już strategie w tym zakresie – mówi w rozmowie z nami Agnieszka Belowska-Gosławska, wiceprezeska ABSL i szefowa działu compliance w Nordea.

Inną grupą, o której potrzebach dyskutowali przedsiębiorcy, są osoby neuroróżnorodne. To koncepcja, która uważa za naturalne różnice w funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Przedstawiciele mniejszości neurologicznych, takich jak osoby w spektrum autyzmu, z ADHD, dysleksją, zespołem Tourette’a czy dyspraksją, były dotąd postrzegane głównie przez pryzmat ich ograniczeń. Podejście oparte na neuroróżnorodności koncentruje się na redukowaniu barier oraz wykorzystywaniu mocnych stron osób neuroatypowych, takich jak kreatywność, myślenie analityczne czy wyobraźnia wzrokowo-przestrzenna.

– Każdy pracodawca dziś wie, że to grupa talentów, o którą warto zadbać i którą warto przyciągnąć do pracy. Dla obopólnej korzyści – przekonywała Karolina Radziszewska, wiceprezeska spółki biurowej Skanska.

ikona lupy />
Materiały prasowe

ABSL Summit to jedno z największych w Europie wydarzeń sektora usług biznesowych. Co roku skupia się na najbardziej istotnych tematach, z którymi mierzą się przedstawiciele firm z sektora, który w Polsce zatrudnia już 435 tys. osób i jest jednym z głównych motorów wzrostu gospodarki.

– Zwiększamy udział zaawansowanych usług w sektorze. W tej chwili to już prawie 60 proc. Jeszcze parę lat temu było to nie do pomyślenia. To znakomita wiadomość – mówił Janusz Dziurzyński, prezes ABSL.

Wiceprezes organizacji Dariusz Kubacki dodawał, że udział sektora w polskiej gospodarce to już 4,5 proc. PKB.

– Wartość eksportu sięgnęła 30 mld dol., najważniejszą rolę odegrały Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria i Stany Zjednoczone – mówił Dariusz Kubacki.

Agnieszka Orłowska, wiceprezes ABSL, wskazywała z kolei, że jednym z wyzwań zarówno dla sektora, jak i jego kontrahentów będzie wdrażanie strategii ESG (dotyczących środowiska, społeczeństwa, ładu korporacyjnego).

– Duzi gracze, raportując, muszą wykazywać, że w całym łańcuchu dostaw, u każdego z poddostawców istnieje strategia nastawiona na ESG. Aby utrzymać pozycję rynkową, konieczne będzie dostosowanie się i wdrożenie tych standardów – podsumowywała.

Partner:

ikona lupy />
Materiały prasowe