- Dostrzegliśmy otwierające się przed Polską nowe okno możliwości i staramy się robić wszystko, by nasz prężny i nowoczesny sektor finansowy i technologiczny to wykorzystał – wyjaśnia Piotr Dytko, członek zarządu PAIH.

Liczna polska delegacja przyjechała na Singapore FinTech Festival (SFF), największe na świecie wydarzenie łączące dwie coraz silniej kooperujące branże - finansową i technologiczną - ze światem polityki, by promować polski sektor finansowy i innowacyjne rozwiązania rozwijane przez prężny rynek fintechów pod hasłem: Future Finance Poland. W przeddzień SFF w siedzibie Singapore Business Federation odbyło się forum poświęcone coraz intensywniejszej i coraz bardziej owocnej współpracy między ekosystemami finansowymi Polski i krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Z korzyścią dla obu stron

Otwierając Forum Ilona Korchut, chargé d’affaires ambasady polskiej w Singapurze, podkreśliła, że w ostatnich latach fintechy wywarły ogromny wpływ na świat finansów. Nowe technologie dają szanse na przyspieszenie rozwoju rynków leżących dotąd na peryferiach kluczowego dla gospodarki sektora. – Polska jest dziś w czołówce w wielu obszarach, na przykład w dziedzinie płatności napędzanych najnowocześniejszymi technologiami. Z kolei region południowo-wschodniej Azji stał się jednym kluczowych hubów innowacji finansowych właściwie we wszystkich obszarach – od platform płatności po finansowanie inwestycji. Rozwój wynika tu z potrzeb setek milionów klientów. Widzimy we współpracy z ASEAN wielką szansę dla obu stron – stwierdziła Ilona Korchut.

- Dziś serce dzielnicy finansowej Singapuru pulsuje przełomowymi dyskusjami, innowacyjnymi pomysłami i fuzją perspektyw Wschodu z Zachodem. Forum łączy potencjały Polski i ASEAN w dziedzinie technologii finansowych. Chodzi nie tylko o podkreślenie potencjału innowacji fintechowych, ale także wypełnienie luk, nawiązanie sojuszy i utorowanie drogi do odpornej, wzajemnie połączonej przyszłości finansowej. W czasach, gdy globalne zakłócenia zmieniają strukturę branży finansowej, koncentrujemy się nie tylko na postępie technologicznym, ale i na geostrategicznym położeniu Polski, aby nakreślić mapę drogową dla Future Finance Poland – ambitnej inicjatywy lokującej nasz kraj jako przyszłe centrum finansowe nowej generacji – powiedział Piotr Dytko, członek zarządu PAIH.

- Polski sektor finansowy jest dojrzały, a jednocześnie stale i silnie wspierany przez najnowsze fintechowe technologie. Posiada wiele kompetencji dających przewagę konkurencyjną. Polskie instytucje finansowe są liderami w centralnej i wschodniej Europie – stwierdził Paweł Widawski, szef FinTech Poland, która stworzyła strategię przyspieszenia rozwoju polskiego centrum finansowego.

Zwrócił uwagę, że Polska jest głównym dostawcą usług biznesowych i technologicznych dla topowych globalnych korporacji. Jednocześnie polskie instytucje finansowe, nie tylko banki, ale np. BIK, należą do najbardziej zawansowanych technologicznie i innowacyjnych w Europie. Fundamentem inicjatywy Future Finance Poland jest strategia przyspieszenia rozwoju polskiego centrum finansowego nowej generacji. Wskazuje ona m.in. specjalizacje, w których już jesteśmy bardzo mocni oraz te, w których musimy jeszcze sporo nadrobić.

- Współpraca z partnerami z ASEAN-u daje szansę na wzmocnienie w tych drugich obszarach – podkreślił Paweł Widawski. Jego zdaniem, dzięki bliskiej kooperacji sektora prywatnego i publicznego oraz rozwijaniu i wykorzystywaniu technologii o największym potencjale, takich jak generatywna AI, Polska w ciągu kilku lat może awansować do grona 30. najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych na świecie.

Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, podkreślił, że instytucje finansowe muszą podążać z jednej strony za zmianami technologicznymi, a najlepiej je kreować przy wsparciu fintechów, a z drugiej – za potrzebami klientów. – Polscy przedsiębiorcy są mocno zainteresowani prowadzeniem biznesu w Azji Południowo-Wschodniej i dlatego jesteśmy w Singapurze, w którym możliwości regionu ASEAN krzyżują się z dynamicznym potencjałem Polski – wyjaśnił Andrzej Kopyrski. Dodał, że oczekiwania klientów sektora finansowego stale ewoluują, a zarazem co chwila pojawiają się nowe możliwości technologiczne, aby skutecznie sprostać tym oczekiwaniom.

- Zjawisko to jest wyraźnie widoczne w Polsce, kraju, który w ciągu ostatnich 30 lat zbudował od podstaw innowacyjny sektor bankowy, uznawany obecnie na arenie międzynarodowej za jeden z najbardziej zaawansowanych cyfrowo na świecie – stwierdził wiceprezes PKO Banku Polskiego. W jego opinii, nie byłoby to możliwe bez rozbudowanego ekosystemu innowacji, dostarczającego rozwiązania nie tylko dla rodzimego rynku, ale w coraz większym stopniu służącego jako polski towar eksportowy.

Polska i kraje ASEAN-u mogą wspólnie wpłynąć na globalną gospodarkę

Przedstawiciel BCG zauważył, że drugim miejscem, w którym kryzysy, zwłaszcza Covid-19, stały się faktycznym akceleratorem rozwoju nowej cyfrowej gospodarki, w tym sektora finansowego napędzanego innowacjami, jest region ASEAN-u, na czele z Singapurem. Słowa eksperta potwierdzili liczni przedstawiciele singapurskich instytucji, firm i startupów.

- Synergia między ekosystemami finansowymi Polski i ASEAN jest korzystna dla obu stron. Dla międzynarodowych kontaktów i transakcji. Możemy razem wpłynąć na globalną ekonomię, wzajemnie ułatwiając sobie wchodzenie na nowe rynki – podkreślił Chia Hock Lai, współzałożyciel Global Fintech Institute, który w kulminacyjnym momencie Forum podpisał porozumienie o współpracy z Fintech Poland.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, wyjaśnił, na czym polega różnica we współpracy banków i fintechów w Polsce i w innych krajach. – Gdzie indziej rozwija się ją w relacjach business to business, czyli np. bank kooperuje z twórcami i dostawcami technologii. W Polsce od początku przemian sektor skoncentrowany jest na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych i wiele takich rozwiązań banki wprowadzają wspólnie. W ramach unikatowego Forum Technologii Bankowych sektor współpracuje w tym zakresie zarówno ze sprawdzonymi dostawcami technologii, jak i startupami technologicznymi – opisywał Włodzimierz Kiciński.

Zaznaczył, że wspólnie wprowadzone rozwiązania w obszarze płatności bezgotówkowych okazały się w pandemii Covid-19 jednym z filarów polskiej odporności na kryzys. Co istotne, również bardzo ważne programy społeczne dla polskich rodzin oraz dla rodzin uchodźców z Ukrainy były obsługiwane przez banki komercyjne przy pomocy najnowocześniejszych systemów bezgotówkowych. Najbardziej spektakularnym sukcesem polskiego ekosystemu finansowo-technologicznego jest BLIK.

- Wyzwaniem na dziś jest przyspieszenie eksportu tego typu naszych nowoczesnych rozwiązań. Drugim jest wypromowanie nowych rozwiązań kreowanych przez ekosystem startupów i osiągnięcie odpowiedniej skali działalności. To główny temat rozmów między bankami a startupami. Coraz więcej mówi się także o wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii w zarządzaniu ESG – wyliczał wiceprezes ZBP.

Zagrożenia, szanse i obszary współpracy

O globalnych zagrożeniach związanych z rozwojem technologii, na czele ze sztuczną inteligencją oraz o dobrych praktykach i współpracy na rzecz budowania cyfrowej odporności rozmawiali: Daphne Ng, współzałożycielka i prezeska Dedoco, Jacek Stryczyński, dyrektor ds. projektów innowacyjnych w PKO Banku Polskim, Katarzyna Lasota Heller, partner zarządzająca w LEXcellence, prezeska Szwajcarsko-Polskiego Stowarzyszenia Blockchain, Jag Foo, szef rozwoju biznesu w Safeheron i Martin Markiewicz, prezes polskiego startupu Silent Eight, z którego rozwiązań korzystają największe instytucje finansowe świata.

Budowanie synergii między ekosystemem finansowym Polski i ASEAN-u było tematem ostatniej dyskusji Forum - z udziałem Jana Ziomka z NewTech Sector, Adama Miziołka, szefa sprzedaży Verestro, Andrei Tan, dyrektorki sprzedaży i marketingu w M-DAQ, Daniela Lee, szefa Web3, Banking Circle, Weroniki Chrzanowskiej z IT Card oraz Andrzeja Kopyrskiego, wiceprezesa zarządu PKO Banku Polskiego i Jacka Stryczyńskiego, dyrektora ds. projektów innowacyjnych w PKO BP.

PKO Bank Polski jest jedynym bankiem w Polsce, który oferuje bezpośrednie rozliczenia w dolarach singapurskich (SGD), co usprawnia i przyspiesza realizację płatności zagranicznych w tej walucie.

- Singapur jest przez nas traktowany jako hub w Azji Południowo-Wschodniej dla naszych klientów i biznesu. Z drugiej strony PKO Bank Polski jest postrzegany przez banki azjatyckie jako okno do prowadzenia rozliczeń i prowadzenia biznesu w Europie dzięki najwyższej ocenie wśród innych banków w Europie Środkowej oraz bogatej sieci powiązań z bankami z krajów ASEAN – wyjaśnił Andrzej Kopyrski. PKO Bank Polski nawiązał niedawno relacje biznesowe z DBS Bankiem, jednym z banków "Wielkiej Trójki" w Singapurze. Współpraca ta jest bardzo aktywnie rozwijana.

W opinii wiceprezesa PKO Banku Polskiego, szczególnym obszarem, w którym Polska ma szansę stać się jednym z głównych światowych centrów, są – odmieniane przez przypadki przez wszystkich mówców Forum oraz będące głównym tematem tegorocznego SFF - rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Europejskie firmy specjalizujące się w AI mogłyby współpracować z partnerami z krajów ASEAN w celu rozwijania innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Może to obejmować projektowanie zaawansowanych algorytmów, zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie lub rolnictwie. Polskie uczelnie i banki aktywnie angażują się w rozwój AI w obsłudze klienta, procesach wewnętrznych, ocenie ryzyka, potrzebach CRM.

Duży potencjał mają też projekty związane z energią odnawialną. Europejsko-azjatycka współpraca może obejmować finansowanie takich projektów, jak budowa farm wiatrowych lub instalacji fotowoltaicznych, wspólne badania nad nowymi technologiami magazynowania energii lub rozwój systemów mikrosieci. Europejscy dostawcy technologii inteligentnych miast mogą współpracować z miastami w krajach ASEAN-u w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań związanych z zarządzaniem ruchem, efektywnością energetyczną i usługami miejskimi opartymi na danych.

ikona lupy />
Materiały prasowe