"Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (...) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dokonała wyboru na nową, wspólną, 5-letnią kadencję Zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju, w składzie: Piotr Matczuk - Prezes Zarządu, Mariusz Jaszczyk - Wiceprezes zarządu ds. finansów i rozwoju, Mikołaj Raczyński - Wiceprezes ds. inwestycji" - przekazano na stronie internetowej PFR.

Dodano, że rada nadzorcza zakończyła bez rozstrzygnięcia postępowanie na funkcję wiceprezesa zarządu ds. programów rozwojowych.

"Nowa kadencja Zarządu rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PFR S.A. za rok obrotowy 2023" - poinformowano.

Jak wyjaśniono, nowy szef PFR to ekonomista i menedżer z 17-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 10-letnią praktyką w międzynarodowych instytucjach rozwojowych. W latach 2017-2024 był przedstawicielem Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) - agendy Grupy Banku Światowego w Polsce, gdzie odpowiadał za realizację strategii IFC, projekty inwestycyjne i doradcze, rozwój biznesu oraz relacje z partnerami publicznymi i prywatnymi.

Reklama

Piotr Matczuk przed dołączeniem do IFC nadzorował realizację projektów strategicznych w PKP Intercity. W latach 2011-2014 był doradcą w radzie nadzorczej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 2008-2011 był analitykiem rynków finansowych w Narodowym Banku Polskim i pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej.

Matczuk, to absolwent studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej oraz programu sustainable corporations w Said Business School na Uniwersytecie Oxfordzkim.

Fundusz przekazał, że Jaszczyk, to menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw i rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych KPMG, EY, instytucjach finansowych – Grupie PKO BP oraz Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, a także w firmie Telematics Technologies.

Jak podano Mariusz Jaszczyk, to współtwórca ustawy o PPK. Ostatnio zarządzał pionem finansów i kontrolingu w PFR. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wcześniej na tej samej uczelni uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość.

Zgodnie z przedstawioną informacją Mikołaj Raczyński, to ekspert rynków finansowych, zarządzania aktywami, manager, ekonomista. Od lutego 2023 roku związany z Portu – platformą inwestycyjną domu maklerskiego WOOD & Co. – jako Chief Investment Officer oraz Head of Portu Poland.

Raczyński w latach 2013-2022 pracował dla Noble Funds TFI, gdzie zajmował stanowiska odpowiednio zarządzającego funduszami, dyrektora działu zarządzania funduszami oraz członka zarządu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Dodano, że nowy wiceprezes ds. inwestycji PFR karierę rozpoczynał w dziale analiz Domu Inwestycyjnego Investors S.A. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa finansowa, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. (PAP)