Bank podał, że powyższe zalecenie zostało wydane w nawiązaniu do stanowiska KNF z 6 grudnia 2016 r. w sprawie polityki dywidendowej banków w 2017 r. 

W uzasadnieniu do zalecenia KNF stwierdziła, że według stanu na 31 grudnia 2016 r. bank, w zakresie podstawowych kryteriów Polityki dywidendowej KNF, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty 50% dywidendy z zysku banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. 

"Jednak, po zastosowaniu dodatkowych kryteriów, określonych prze KNF w polityce dywidendowej, z tytułu posiadanego przez bank istotnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych dokonano korekty stopy dywidendy do poziomu 0% (zero)" - czytamy w komunikacie. 

W tym kontekście należy uznać, że bank nie spełnia kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016, podano także. 

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)