Docelowy wymóg MREL na poziomie jednostkowym wynosi 12,07% TLOF, co stanowiło 20,19% TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Powyższe poziomy będą obowiązywały PKO BP od 1 stycznia 2024 roku, podał bank.

"BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów. Na poziomie skonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi: 10,06%, 11,35% i 12,65%, co w relacji do TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiło odpowiednio: 15,99%, 18,06% i 20,12%. Na poziomie jednostkowym na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi: 9,59%, 10,83% oraz 12,07%, co w relacji do TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiło odpowiednio: 16,05%, 18,12% oraz 20,19%" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie BFG poinformował, że w cyklu planistycznym 2021 Fundusz będzie wyznaczał MREL w oparciu o nową metodykę, która będzie wynikała z przyjętych w 2019 roku dyrektyw BRRD i CRD IV oraz rozporządzenia CRR, podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

Reklama