Wynik banków z tytułu odsetek w 2020 roku wyniósł 47,02 mld zł, spadając w porównaniu z 2019 rokiem o 4,3 proc., a wynik z tytułu prowizji 14,8 mld zł, co oznacza wzrost o 11,1 proc.

Koszty działania banków w 2020 roku wyniosły 34,7 mld zł, spadając 0,4 proc.

Wynik z rezerw i odpisów (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości i rezerwy) wzrósł o 33 proc. do 12,7 mld zł. (PAP Biznes)