We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł właśnie 172,4 mln zł w 2020 r.

"Otoczenie makroekonomiczne, a w szczególności obniżenie stóp procentowych oraz spowodowana pandemią niepewność dotycząca jej dalszego oddziaływania na zachowania klientów, miało wpływ na sytuację biznesu detalicznego i jego oczekiwaną dochodowość. W związku z tym, zdecydowaliśmy się na aktualizację wyceny goodwill w części przypisanej segmentowi bankowości detalicznej w wysokości 214,7 mln zł. To obniżyło zysk netto grupy do poziomu 172,4 mln zł. Warto wspomnieć, że wyłączając wpływ tego odpisu, który został zaksięgowany w czwartym kwartale, wyniki tego kwartału byłyby najwyższe w całym 2020 roku" - napisał prezes Sławomir S. Sikora w liście dołączonym do raportu.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 001,68 mln zł wobec 1 153,73 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 559,96 mln zł wobec 564,88 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 60,94 mld zł na koniec 2020 r. wobec 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 158,09 mln zł wobec 478,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)