Rafał Kozłowski był wiceprezesem zarządu nadzorującym Obszar Finansów i Rachunkowości.

W komunikacie napisano, że Drabikowski w latach 2008 - 2017 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. Finansowych w PKO Banku Polskim.

W latach 2015 – 2016 był członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe i członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów. Natomiast w latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem.

Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA: Inteligo Financial Services SA eService SA, PKO BP Faktoring SA. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA, a ponadto w latach 2018 -2021 był doradcą prezesa zarządu PHN S.A.

Reklama

Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Programme. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.