Ratingi IDR i ratingi wsparcia są uzależnione od potencjalnego wsparcia ze strony spółki-matki Handlowego - Citigroup (A/stabilna/a).

"RWN dla VR nadal odzwierciedla ograniczoną przejrzystość co do zakresu i ram czasowych proponowanego wyjścia z działalności detalicznej Handlowego oraz niepewność co do jego wpływu na profil jednostkowy banku" - czytamy w komunikacie.

"Fitch spodziewa się usunięcia [ratingu] z RWN po ujawnieniu szczegółów dotyczących transakcji, alokacji wpływów oraz dalszych planów rozwoju działalności niedetalicznej, którą - jak zakładamy - grupa utrzyma w Polsce" - czytamy dalej.

Fitch spodziewa się, że rozwiązanie RWN może potrwać dłużej niż sześć miesięcy.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)