Reklama

"Zarząd Banku Millennium […] podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału 2021 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank, w wysokości 451,8 mln zł. Dodatkowe rezerwy w wysokości 74,3 mln zł zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy" - czytamy w komunikacie.

Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez bank, podkreślono.

"W wyniku takiego poziomu rezerw, pomimo dobrych wyników operacyjnych, bank spodziewa się ujemnego wyniku netto w III kwartale 2021 roku" - czytamy dalej.

Więcej informacji na temat ryzyka prawnego oraz wyników finansowych za III kwartał 2021 roku zostanie podanych do publicznej wiadomości w raporcie okresowym, którego publikacja planowana jest na dzień 26 października 2021 r., zapowiedziano także.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa banku razem wyniosły 97,77 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)