"Zarząd banku zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu w 2022 roku dokonanie podziału zysku netto banku za 2021 rok w kwocie 715 972 070,88 zł w następujący sposób:

1) dywidenda: 714 708 012,00 zł, tj. 5,47 zł/akcja

2) kapitał rezerwowy: 1 264 058,88 zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższa propozycja wypłaty dywidendy, stanowiącej 99,82% zysku netto za 2021 rok, jest zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia przez bank wymagań kwalifikujących do wypłaty 100% dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2021 roku, podano także.

Strategia banku na lata 2022-2024 zakłada kontynuację wypłaty dywidendy w wysokości minimum 75% zysku netto, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,85 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)