"Wyraźnie widać bardzo dużą potrzebę wśród klientów, którzy poszukują atrakcyjnych i konkurencyjnych możliwości zabezpieczania oszczędności. Jako bank, który w centrum uwagi stawia zawsze klienta, wsłuchujemy się w ich głos i jako pierwsi w kraju jeszcze w kwietniu tego roku rozpoczęliśmy cykl znaczących podwyżek oprocentowania depozytów. W ostatnich tygodniach było ich kilka. Szczególną uwagę należy zwrócić na najnowszą lokatę progresywną z zyskiem do 9 proc. w okresie 18 miesięcy jej trwania z kapitalizacją odsetek co 6 miesięcy" - zauważyła.

Prezes PKO BP zapytana o zmiany w ofercie, wskazała, że bank wprowadził do niej nowy program inwestycyjny - Autolokacja III, który opiera się na 6-miesięcznej lokacie oprocentowanej stałą stopą procentową w wysokości 6,5 proc. w stosunku rocznym.

"Rozwiązanie to daje szansę na większy zysk z inwestycji dzięki rozłożonemu w czasie, stopniowemu przesuwaniu środków z lokaty do subfunduszu o większym potencjale zysku. Po przystąpieniu do Programu wpłacone środki będą co miesiąc automatycznie przenoszone z 6-miesięcznej lokaty do wybranego subfunduszu. Obok lokaty mobilnej i Lokaty 60+ oprocentowanych stawką 5,75 proc. w stosunku rocznym, jest kolejną atrakcyjną formą lokowania środków przez naszych klientów. Wierzę, że dzięki takim rozwiązaniom nie tylko dbamy o stan portfeli Polaków i wzrost ich oszczędności, ale aktywnie wspieramy tym samym polską gospodarkę" - stwierdziła prezes.

Podkreśliła, że PKO Bank Polski od samego początku kierował swoją ofertę nie tylko do nowych, ale także do dotychczasowych klientów.

Reklama

"Warto zaznaczyć, że niejednokrotnie lojalni klienci otrzymują mniej atrakcyjne warunki niż ci, którzy dopiero dołączają do grona klientów danej instytucji. My traktujemy wszystkich na równi, bez wyjątków i +gwiazdek+" - zapewniła prezes.

"PKO Bank Polski z myślą o polskich rodzinach zmienił swoją ofertę. PKO Konto za Zero Rodzina 500+ to atrakcyjny element oferty PKO Banku Polskiego skierowany bezpośrednio do polskich rodzin. To także dowód na to, że uważnie obserwujemy otoczenie gospodarcze i reagujemy na potrzeby klientów. Rodzice dzieci, którzy zdecydują się na powiązanie rachunku z wypłatami świadczeń z programu 500+ i spełnią proste kryteria mogą korzystać z niego bez opłat. Oferta, wraz z promocyjnym oprocentowaniem na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym, które wynosi do 6 proc. w skali roku, to ciekawe i atrakcyjne rozwiązanie dla polskich rodzin" - dodała.

Szefowa PKO BP zapytana o to, czy bank pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, powiedziała, że fundamentalną dewizą banku jest dobro klienta, dlatego jego pracownicy "każdego dnia analizują ciągle zmieniające się warunki rynkowe, by mogli sprostać oczekiwaniom klientów".

"Odpowiednio, na bieżąco do tych zmian modyfikujemy parametry lokat i poszerzamy ich ofertę. Zapewniam, że dalej będziemy nieustannie dopasowywać ofertę do zmieniających się warunków gospodarczych aby maksymalnie chronić oszczędności naszych klientów. Jako największy bank w kraju poprzez swoje działania inspirujemy cały sektor bankowy. Nasza propozycja stanowi odpowiedź dla tych, którzy oczekują atrakcyjnych i bezpiecznych rozwiązań oraz produktów adekwatnych do potrzeb i sytuacji. Zachęcam wszystkich do skorzystania z naszej oferty a cały sektor bankowy do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Polaków" - podsumowała prezes PKO Banku Polskiego.(PAP)