"Obecnie szacujemy, że około jedna trzecia naszych klientów złożyła wniosek o wakacje" - powiedział Skiba na konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyników finansowych banku za pierwsze półrocze 2022 r. Dodał, że to mniej więcej na zbliżony poziom, jak w sektorze.

Jak wskazał, "ta jedna trzecia oznacza nieco większy udział, jeśli chodzi o wolumeny". "Zazwyczaj zgłaszają się klienci z większymi kredytami niż średnia. Co oznacza, że ten udział pod względem wolumenowym, a w konsekwencji finansowym dla banku jest większy niż jedna trzecia. Dlatego patrząc na dynamikę w dalszym ciągu uznajemy 85 proc., które założyliśmy za taką wartość docelową w całym horyzoncie za bardzo prawdopodobną" - powiedział Skiba.

Bank szacował wcześniej, że koszt wakacji kredytowych wyniesie 2,4 mld zł przy założeniu 85-proc. partycypacji klientów. Koszt ten bank poniesie w III kwartale.

Klienci banków mogą od 29 lipca składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie osiem miesięcy w tym i przyszłym roku. Spłatę kredytu można zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.

Reklama

Bank Pekao został założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 277 mld zł aktywów. Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PZU ma 20 proc. akcji Pekao, a Polski Fundusz Rozwoju - 12,8 proc. akcji. (PAP)