Znamy już wyniki za III kwartał połowy krajowych banków notowanych na warszawskiej giełdzie. Z pięciu tych, które zaprezentowały rezultaty, tylko jednemu udało się uniknąć straty. Wszystkim wyniki pogorszyły wakacje kredytowe.
Zaproponowane przez rząd przepisy pozwalają na zawieszenie w tym i przyszłym roku spłaty łącznie ośmiu rat złotowych hipotek. Giełdowe banki wyliczały koszt tego rozwiązania na kilkanaście miliardów złotych. W sprawozdaniach finansowych musiał on być ujęty właśnie w III kwartale. Przekładał się na ogół na zmniejszenie dochodów odsetkowych. W przypadku Banku Pekao koszt wakacji kredytowych to 2,4 mld zł. W ING Banku Śląskim - 1,6 mld zł.
- Stratę w III kwartale traktujemy jako jednorazowe zdarzenie, a zysk netto w całym roku pozwoli nam na wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku - podkreśla Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.
- Wynik osiągnięty w III kwartale nie jest odzwierciedleniem naszej pracy. Jednak solidne fundamenty naszego funkcjonowania, mimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego oraz czynników o charakterze jednorazowym sprawiają, że po dziewięciu miesiącach generujemy wynik dodatni - zaznacza z kolei Brunon Bartkiewicz, szef ING Banku Śląskiego.
Reklama
Cały tekst w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej
ikona lupy />
Wyniki banków giełdowych (w mln zł) / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe