"Dodatkowe rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się trendy w zakresie orzecznictwa sądowego oraz napływ nowych spraw spornych" - czytamy w komunikacie.

Bank zapowiedział ponadto Ujęcie 0,46 mld zł pozytywnego wpływu na wynik odsetkowy IV kwartału 2022 roku z tytułu odzwierciedlenia faktycznego dotychczasowego wykorzystania przez klientów uprawnienia w zakresie zawieszenia spłat kredytu hipotecznego w oparciu o ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom oraz aktualizacji szacunków w zakresie oczekiwanego w kolejnych miesiącach wykorzystania przedmiotowego uprawnienia z zakładanego pierwotnie poziomu 85% do poziomu około 76%.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zdarzeń zostaną przedstawione w raporcie finansowym banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, którego publikacja planowana jest na 2 marca 2023 r., podano także.

Reklama

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)