Jak podał bank w komunikacie, w tegorocznym teście Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym, europejskim bankiem, spośród 70 objętych próbą i jako jeden z dwóch banków z zestawienia nie zanotował spadku wskaźników kapitałowych w scenariuszu skrajnym. W poprzednich testach EBA z lipca 2021 r. bank zajął drugie miejsce - przypomniano.

Bank PeKaO odporny na gospodarcze wstrząsy

"Testy warunków skrajnych EBA po raz kolejny pokazały, że Bank Pekao jest odporny na wyzwania, których w ostatnich latach nie brakowało, wystarczy wymienić pandemię czy wojnę tuż za naszą granicą. Jestem dumny, że nasze konsekwentne ostrożnościowe podejście do ryzyka i doskonała płynność ponownie zapewniły nam czołowe miejsce wśród najbezpieczniejszych banków w Europie" – powiedział prezes Pekao, Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Reklama

Stress testy EBA to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa banki - PKO BP i Pekao.

Zgodnie z tegorocznymi wynikami stress testów, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku Pekao byłby w 2025 r. na poziomie 18,6 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 12,3 mld zł oraz 15,4 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 6,4 mld zł. Bank Pekao pozostał dochodowy w każdym roku trwania scenariusza. Obydwa wskaźniki kapitałowe są znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych - zaznaczył bank.

Europejskie banki poradzą sobie w każdych warunkach

Według EBA, wyniki tegorocznych stress testów pokazały, że europejskie banki pozostają odporne na nawet najbardziej skrajne scenariusze, przewidujące jednoczesne: recesję w UE i na świecie, wzrost stóp procentowych i wysokie spready kredytowe. W skrajnym scenariuszu średni wskaźnik CET1 na poziomie 15 proc. pozwala bankom wytrzymać odpływ kapitału - podkreśliło EBA. W ocenie europejskiego nadzoru nawet przy potencjalnych stratach sięgających 500 mld euro banki w UE mają wystarczającą ilość kapitału, by wspierać gospodarkę w czasach poważnych napięć ekonomicznych. Nadzór zaznaczył jednocześnie, że wysoki poziom niepewności makroekonomicznej nakazuje zachowanie czujności, a organy nadzoru, jak i banki powinny być przygotowane na możliwe pogorszenie warunków gospodarczych.

Bank Pekao SA, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 293 mld zł aktywów. Bank Pekao obsługuje ponad 6,4 mln klientów. Od 1998 r. bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

wkr/ mick/