Sąd Rejonowy w Warszawie odrzucił wniosek syndyka masy upadłości Idea Banku o otwarcie postępowania o zmianę układu w Capitei S.A. (dawniej GetBack S.A.), poinformował syndyk Marcin Kubiczek. Zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu.

"Jesteśmy dalece nieusatysfakcjonowani postanowieniem sądu. Czekamy teraz na jego uzasadnienie i po lekturze złożymy odwołanie od tej decyzji. Na pewno nie będziemy składać broni. Naszym zdaniem - z czym przecież zgodziła się Prokuratura Regionalna w Warszawie, która poparła mój wniosek - zgromadzony materiał dowodowy powinien być wystarczającym argumentem za podjęciem decyzji o otwarciu postępowania o zmianie układu. Przytoczyliśmy okoliczności, które za tym przemawiają, a które nie były znane wrocławskiemu sądowi zatwierdzającemu układ" - powiedział Kubiczek, cytowany w komunikacie.

Walka o nowy zarząd

Syndyk Idea Banku złożył pod koniec ub.r. wniosek o zmianę układu w postępowaniu układowym GetBack (obecnie Capitea), mającą na celu powołanie nowego zarządcy, który zostanie wyłoniony w głosowaniu przez wierzycieli GetBack. Złożył też wniosek do prokuratury dotyczący nieprawidłowości w procesie restrukturyzacji GetBack oraz podejrzenia o korupcję gospodarczą.

Reklama

Ukrywanie majątku spółki

Jak argumentował wówczas syndyk, dotychczasowa restrukturyzacja GetBack była prowadzona w ten sposób, aby Abris (pośrednio główny właściciel spółki) utrzymał pełną kontrolę nad spółką. Podkreślił, że efektem tej sytuacji jest to, że nie przeprowadzono rzetelnego audytu sytuacji finansowej i przepływów pieniężnych tej spółki. To z kolei sprawia, jak stwierdził, że wierzyciele GetBack nie mogli dowiedzieć się, jakie są możliwości zaspokojenia ich wierzytelności.

Wierzyciele liczą na więcej

"Mam nadzieję, że sąd w drugiej instancji przychyli się do naszego odwołania i uwzględni wniosek o otwarcie postępowanie o zmianę układu. Zmiana układu dałaby obligatariuszom GetBack realną szansę na poznanie prawdy na temat sytuacji spółki i zweryfikowanie, czy jest możliwość zaspokojenia ich roszczeń w wyższym stopniu niż tylko 25%, które zaplanowano w układzie ze stycznia 2019 r. […] Ci z obligatariuszy, którzy nabyli obligacje GetBack poprzez struktury Idea Bank, są również wierzycielami masy upadłości w moim postępowaniu. Dlatego też jako syndyk jestem zobowiązany do podejmowania wszelkich działań, które mogą zwiększyć ich stopień zaspokojenia, w tym też poprzez umożliwienie poprawy warunków układu w GetBack" - dodał Kubiczek.

GetBack w restrukturyzacji

Układ GetBack został zawarty 22 stycznia 2019 roku. Przewiduje on zaspokojenie roszczeń obligatariuszy w wysokości 25% w ciągu 8 lat.

Marcin Kubiczek został wyznaczony syndykiem masy upadłościowej Idea Banku przez Sąd Rejonowy w Warszawie 26 lipca 2022 r.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku została wszczęta 31 grudnia 2021 r. ze względu na złą sytuację kapitałową banku. Z oszacowania wykonanego przez PwC Advisory według stanu na koniec sierpnia 2020 r. wynikało, że aktywa podmiotu nie wystarczały na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynosiły minus 482,8 mln zł. 3 stycznia 2021 r. Idea Bank został przejęty przez Bank Pekao.

GetBack (obecnie Capitea) w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami.

(ISBnews)