Jak pokazują dane z sondaży Gallupa przeprowadzonych w latach 80. i 90., ochrona środowiska naturalnego była wyraźnym zwycięzcą tego moralnego dylematu, jeśli spojrzeć na dane z całych Stanów Zjednoczonych. To jednak zaczęło się zmieniać wraz z nadejściem nowego tysiąclecia.

Jak ilustruje infografika statista.com, walka w USA między tymi dwoma trendami naprawdę sięgnęła szczytu, gdy skutki kryzysu finansowego z 2008 roku zaczęły być coraz bardziej dotkliwe. W marcu 2009 roku gospodarka wysunęła się na pierwszy plan większości u większości badanych, przy czym większość (51 procent) wybrała gospodarkę jako priorytet, w porównaniu z 42 procentami sprzyjającymi środowisku. Matka Ziemia w końcu zaczęła ponownie przejmować kontrolę nad amerykańskimi sercami i umysłami w latach 2015-2019, ale wydaje się, że pandemia Covid-19 ponownie zmieniła równowagę sił w 2020 i 2021 roku.