Resort przygotowuje w tym celu projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, który ma zostać przyjęty przez rząd do końca tego roku.

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że wodór wykorzystywany w pojazdach ma być objęty systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw od 1 stycznia przyszłego roku.

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych, dla polskich producentów wodoru stosowanego w pojazdach z ogniwem paliwowym, wejście tych rozwiązań od 1 stycznia 2023 r. to czas zbyt krótki aby można było dostosować laboratoria do wymogów ustawy.

Wyjaśniono że, projektowane rozwiązania mają umożliwić producentom wodoru dostosowanie laboratoriów na nadchodzące wymagania dotyczące badania jakości wodoru.

Reklama

"Okres przejściowy ustalony do końca 2024 r. ma umożliwić producentom uzyskanie stosownych akredytacji, do tego czasu badanie jakości wodoru będzie mogło być prowadzone w laboratoriach posiadających akredytacje dla normy ISO:17025" - wskazano.

"Nie przyjęcie projektowanych zmian skutkować będzie praktycznym uniemożliwieniem sprzedaży wyprodukowanego w Polsce wodoru automotive na rynku polskim na następne kilka lat, co znacząco obniży konkurencyjność polskich podmiotów względem zagranicznych odpowiedników i zahamuje rozwój rynku wodoru w naszym kraju" - podkreślono.

autor: Łukasz Pawłowski