Wśród 11,1 mln hektarów drzew, które zniknęły, 3,75 miliona hektarów stanowią pierwotne lasy tropikalne, obszary o kluczowym znaczeniu dla magazynowania dwutlenku węgla i różnorodności biologicznej. Według platformy Global Forest Watch monitorującej lasy, degradacja pierwotnych lasów tropikalnych w 2021 r. wygenerowała 2,5 Gt emisji dwutlenku węgla, co odpowiada rocznej emisji Indii z paliw kopalnych.

Jak pokazuje wykres przygotowany przez statista.com, poziom utraty lasów pierwotnych w tropikach utrzymuje się na stałym poziomie w ciągu ostatnich czterech lat. Chociaż tropiki straciły o 11 procent mniej starych lasów w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpiło to po 12-procentowym wzroście strat między 2019 a 2020 r., głównie z powodu zwiększenia skali pożarów.

Najwięcej lasów pierwotnych na świecie występuje w Brazylii, która notuje jednocześnie najwięcej strat tego typu biomu. Tylko w tym kraju w ubiegłym roku doszło do ponad 40 proc. globalnej utraty pierwotnych lasów tropikalnych. Kraj stracił 1,5 miliona hektarów, przy czym najbardziej dotknięty został region Amazonii.

Utrata pierwotnych lasów tropikalnych w milionach hektarów / statista.com