Dofinansowanie do OZE - szczegóły programu

Warszawa już teraz przyjmuje wnioski o dofinansowanie do OZE, które umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne czy turbiny wiatrowe. Ile można dostać? W ramach programu mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie finansowe sięgające od 15 do nawet 40 tys. zł, w zależności od rodzaju zainstalowanego urządzenia. Natomiast całkowity budżet miasta przeznaczony na ten cel wynosi aż 19 mln zł.

Program jest otwarty dla szerokiej grupy beneficjentów, w tym osób fizycznych, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także fundacji. Ważnym kryterium jest, aby nieruchomość nie była ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe ani olej opałowy. Dodatkowo, umowa o udzielenie wsparcia musi być zawarta jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Reklama

Zainteresowani mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do 30 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub przesłać pocztą do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Ważne jest, aby pamiętać, że za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do urzędu.

Pozostałe formy dofinansowania

Oprócz wspomnianego programu dofinansowania Warszawa oferuje również inne możliwości dotacji, które dają mieszkańcom możliwość uzyskania wsparcia w wysokości nawet do 70% kosztów inwestycji. Dofinansowania obejmują m.in. podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, likwidację azbestu oraz likwidację źródeł ogrzewania na paliwo stałe czy olej opałowy.