Kontrolę u Operatora Gazociągów Przesyłowych podjęli funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych z rzeszowskiej delegatury CBA. Rozpoczęła się ona 21 października i potrwa trzy miesiące. Zgodnie z prawem szef CBA może ja przedłużyć maksymalnie o kolejne sześć miesięcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wydział komunikacji społecznej Biura poinformował we wtorek PAP, że kontrolerzy sprawdzą jak podejmowano decyzję o udzieleniu i jak realizowano zamówienie publiczne przy rozbudowie tego węzła. Kontrola będzie też dotyczyła tego, jak rozporządzano mieniem w tej spółce.

Reklama

"Kontrola CBA dotyczy realizowanej w latach 2012-16, w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia, rozbudowy węzła Rembelszczyzna. Funkcjonariusze chcą zweryfikować zmiany wprowadzane do tego zamówienia, głównie rozwiązania zamienne i zawieranie dodatkowych umów w trybie pozaprzetargowym" - wyjaśnił PAP wydział.

Działania CBA będą zmierzać do ustalenia, czy w Gaz-Systemie mogło dojść do powstania szkody w wielkich rozmiarach - podkreślono.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA jest polskim operatorem odpowiedzialnym za przesył gazu ziemnego, spółką o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - przypomniało CBA.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski