"Przedmiotem zmodyfikowanej oferty jest nabycie działalności ciepłowniczej prowadzonej przez Fortum Holding B.V. wyłącznie w Polsce. Jednocześnie PGNiG informuje, że partnerzy zrezygnowali z zamiaru nabycia aktywów Grupy Fortum prowadzących działalność na terenie Estonii, Litwy i Łotwy oraz udziału w konsorcjum inwestycyjnym z PFR Inwestycje FIZ oraz IFM Investors Pty Ltd" - czytamy w komunikacie PGNiG.

Partnerzy będą kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej, podkreślono także. Polska spółka zależna należąca do Fortum Holding B.V. prowadzi działalność związaną głównie z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej.

Obie spółki zapewniły, że zakup udziałów w aktywach Grupy Fortum jest zgodny ze strategiami obu grup: strategią grupy kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku z 13 marca 2017 r., w zakresie rozwoju w obszarze energetyki i ciepłownictwa oraz strategią Grupy PGE do 2030 roku z 19 października 2020 r.

Konsorcjum inwestycyjne z udziałem m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 27 października złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia od Fortum Holding działalności ciepłowniczej i chłodniczej prowadzonej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce.

Wówczas podano, że członkami konsorcjum są: PGNiG, PGE oraz PFR Inwestycje FIZ, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju, IFM Investors Pty Ltd. Fortum specjalizuje się w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Oferuje również szeroki wachlarz specjalistycznych usług z obszaru energetyki klientom indywidualnym, instytucjom oraz producentom energii. Jest obecne głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji i Polsce. W 2018 roku łączne przychody Fortum osiągnęły poziom 5,24 mld euro.

Reklama

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.