Boom w sektorze rozwoju instalacji prosumenckich trwa, drugi atak pandemii podobnie jak pierwszy nie ma nań żadnego wpływu. To w głównej mierze zasługa programem Mój Prąd, z którego na instalacje o mocy 2-10 kW można dostać do 5000 zł dotacji. Nie bez znaczenia jest przejrzyste prawo i system rozliczeń prosumentów.

Liczba prosumentów zbliża się do 300 tys. Jednocześnie prosument zaczyna być zauważany w sieci. Dla operatorów systemów dystrybucyjnych prawdziwym wyzwaniem stają się konieczne nakłady inwestycyjne. Stąd coraz głośniejsze głosy o konieczności zmian, m.in. w rozliczeniu prosumentów. Zmiany powinny wpisywać się w założenia dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych RED II. Czas na wdrożenie jej przepisów mija z końcem czerwca przyszłego roku.

A może opłata za inwerter?

Prosumenci eksportujący każdą nadwyżkową kWh energii elektrycznej do sieci mogą w kolejnym okresie rozliczeniowym (maksymalnie do roku) odebrać ją po uwzględnieniu opustu. Dla instalacji do 10 kW współczynnik opustu wynosi 0,8, dla większych mikroinstalacji - 0,7, dla spółdzielni energetycznych - 0,6. Od tak pobranej energii prosument nie uiszcza zmiennych opłat sieciowych.

Reklama

Zmiana obecnego systemu opustów jest analizowana, jednak za wcześnie jest na to, by mówić o konkretnych propozycjach zapisów prawnych. "Analizujemy różne warianty zmiany obecnego systemu. Stawiamy sobie za cel stworzenie systemu o porównywalnych korzyściach ekonomicznych, jednocześnie pamiętając o konieczności dostosowania systemu opustów do warunków rynkowych i tych koniecznych do implementacji ww. Dyrektywy" - wyjaśnia w odpowiedzi na zapytanie portalu WysokieNapiecie.pl MRPiT.

Jedną z początkowo analizowanych opcji było wprowadzenie stałych, opłat miesięcznych. Mówiło się o "opłacie za inwerter", jednak - jak zapewnia MRPiT - obecnie nie jest ona już rozważana.

"W przypadku jakichkolwiek zmian w systemie opustów zakładamy, że będą one dobrowolne dla obecnie już funkcjonujących prosumentów energii odnawialnej" - poinformowało nas ministerstwo.

Jakie są propozycje zmian rozliczania energii ze słońca? Czy będzie można mieć instalacje fotowoltaiczną na działce a prąd wykorzystywać w mieszkaniu? Dlaczego Polacy zakładają za duże instalacje fotowoltaiczne? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Autorka: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl