Zysk operacyjny wyniósł 49,26 mln zł wobec 83,51 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 58,29 mln zł wobec 89,95 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 87,2 mln zł, wobec 63,7 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 819,49 mln zł w 2020 r. wobec 4 464,94 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody Grupy Unimot w 2020 r. wzrosły o 6,9% r/r, skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 87,2 mln zł (wzrost o 58,7% r/r) była najwyższa w niemal 30-letniej historii grupy i jednocześnie o 9% wyższa niż zakładała prognoza, podkreślono w komunikacie.

W samym IV kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody ogółem wyniosły 1 245 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana 28 mln zł.

"Rok 2020 to trudny okres dla wielu przedsiębiorstw - mieliśmy do czynienia z ciągłą niepewnością w związku z epidemią COVID-19 i związanymi z nią, niespotykanymi od wielu dekad, wprowadzanymi obostrzeniami. Jednak dzięki naszej elastyczności, doświadczeniu i sprawności działania, po raz kolejny udało się dostrzec i świetnie wykorzystać pojawiające się szanse rynkowe" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Główny wpływ na tak wysokie wyniki finansowe w 2020 r. miało sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego przez większość roku (pozwalające na osiągnięcie historycznie najwyższego wolumenu sprzedaży), a także sprzedaż znaczących wolumenów gazu ziemnego po bardzo satysfakcjonujących marżach. W 2020 r. odczuwalny był także obserwowany od kilku kwartałów spadek popytu na biopaliwo B100, a także na produkty asfaltowe wynikający ze wstrzymywania projektów budowy dróg przez samorządy. Ze względu na pandemię także spółka Unimot Energia i Gaz przejściowo ograniczyła działalność sprzedażową, zaznaczono w materiale.

Rok 2020 był dla Grupy Unimot także bardzo intensywny w obszarze rozwoju nowych biznesów.

"Mimo niepewności związanej z epidemią COVID-19, nie wstrzymywaliśmy się z działaniami rozwojowymi. Z sukcesem weszliśmy w nowy biznes - sprzedaż paneli fotowoltaicznych pod marką Avia oraz zdecydowaliśmy się na uruchomienie własnej produkcji paneli fotowoltaicznych. Zrobiliśmy także duży krok w kierunku dalszego rozwoju w obszarze szeroko pojętych odnawialnych źródeł energii podpisując umowę inwestycyjną na rozwój projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW" - dodał Sikorski.

Rozwój na rynku OZE jest dla Grupy Unimot kierunkiem strategicznym - udział odnawialnych źródeł energii ma stanowić w przyszłości istotną wartość dodaną dla całej grupy i przyczyniać się do dalszej dywersyfikacji biznesu, podkreślono.

Miniony rok to także intensywny rozwojowo okres dla sieci stacji paliw Avia. Do sieci w Polsce dołączyło 10 nowych stacji oraz wprowadzony został koncept gastronomiczny Eat&Go.

"Na bieżący rok patrzymy z optymizmem. Jesteśmy świadomi, że obostrzenia związane z epidemią COVID mogą trwać jeszcze długie miesiące - obserwujemy sytuację, sprawnie się do niej dostosowujemy oraz aktywnie szukamy możliwości dalszego rozwoju" - podsumował Sikorski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 32,28 mln zł wobec 53,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

(ISBnews)