"Zbliżamy się do kodeksowych terminów, kiedy to zakomunikujemy. Patrząc na sytuację ekonomiczną - przesłanki do tego są, ale analizujemy cały czas" - powiedział Chludziński podczas telekonferencji.

W czerwcu 2020 r. akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r.

Reklama

W 2020 r. KGHM odnotował 1 800 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 421 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 779 mln zł wobec 1 264 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)