Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 131 mln zł, podano w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne wyniosły około 34 mln zł.

Sprzedaż energii elektrycznej w I kw. 2021 r. wyniosła 843 GWh (w tym jednostka dominująca 486 GWh), a sprzedaż ciepła wyniosła 4 852 TJ (w tym jednostka dominująca 4 269 TJ),

"Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na 25 maja 2021 r." - czytamy dalej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)