Po podpisaniu porozumienia z KGHM, amerykańska spółka zajmująca się tą technologią NuScale poinformowała, że rozpoczyna kooperację z innym polskim podmiotem – firmą Unimot zajmującą się importem paliw płynnych i gazowych.

Polska spółka chce w ten sposób zrobić krok w kierunku dekarbonizacji. Współpraca ma rozpoznać, na ile możliwa jest przy wykorzystaniu tej technologii modyfikacja pod tym kątem już istniejących elektrowni węglowych.

Oprócz samych działań nastawionych na modernizację tego typu aktywów w Polsce, Amerykanie mają zbadać ogólne możliwości wdrażania technologii jądrowych w kraju, analizując możliwości techniczne, regulacyjne finansowe i organizacyjne.

Trzecim sygnatariuszem porozumienia jest zarejestrowana w USA spółka Getka, już wcześniej partnerująca w międzynarodowych projektach Unimotu, zajmująca się organizacją przesyłu ropy naftowej i produktów rafineryjnych, a także paliw alternatywnych.

Reklama

Unimot prowadzi w tej chwili rozmowy z potencjalnymi nabywcami energii uzyskanej w ten sposób – można przypuszczać, że klientami będą przede wszystkim przedstawiciele przemysłu elektrochłonnego.