Zysk operacyjny wyniósł 23,68 mln zł wobec 300,06 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 523,3 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 526,39 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 19,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 257,51 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 985,72 mln zł w porównaniu z 1 050,46 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I półroczu br. wyniósł 83,18 mln zł wobec 60,94 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 985 718 tys. zł i w porównaniu do I półrocza 2020 roku zmniejszyły się o 64 743 tys. zł, tj. o 6,16%. W I półroczu 2021 roku zanotowano 16,61% łącznego spadku wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. Przy czym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji zanotowano spadek, który wyniósł 19,48%, natomiast sprzedaż energii zakupionej spadła o 8,54% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek produkcji w największej mierze dotyczył bloku 474 MW (dawna elektrownia Pątnów II), który w marcu został odstawiony do planowanego remontu. Do zmniejszenia produkcji przyczyniło się również niższe na początku roku wydobycie węgla w kopalniach zaopatrujących spółkę, co uniemożliwiło optymalne wykorzystanie źródeł wytwórczych" - czytamy w raporcie.

Na wynik netto pozytywnie wpłynęło obniżenie podatku dochodowego związane z aktywowaniem odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe w elektrowni Pątnów I, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 48,38 mln zł wobec 201,39 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)