"W Sierra Gorda, na pustyni Atacama - czyli w najbardziej nasłonecznionym miejscu na świecie, możemy budować samowystarczalność energetyczną. W tej chwili 40% zapotrzebowania pokrywane jest z energii słonecznej, za 2 lata będzie 100% ze słońca" - powiedział Chludziński na panelu podczas Kongresu 590.

Zaznaczył, że w Polsce potrzeba innych źródeł, takich jak małe reaktory jądrowe.

"Pracujemy nad tym projektem, pracujemy nad wodorem jako paliwem do pieców hutniczych. Rozwijamy też farmy fotowoltaiczne. Budujemy pewną hybrydę energetyczną, ale dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze lepiej konkurować na rynkach" - dodał prezes.

Wskazał, że energia jest drugim, po kosztach pracy, największym kosztem w grupie kapitałowej. Od 2017 r. do 2020 r. koszty energii ponoszone przez KGHM wzrosły o 600 mln zł.

Reklama

Zgodnie ze strategią KGHM do 2030 roku, połowę zapotrzebowania na energię grupa pokryje z własnych źródeł, w tym z OZE.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 roku miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.