"W tym:

1. Obszar dystrybucji - 42,5 mld zł;

2. Budowa i dalsza modernizacja bloków gazowo-parowych - 5,8 mld zł;

3. Inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii - 13,8 mld zł;

4. Pozostała działalność GK Enea (w tym m.in. segment ciepła) - 6,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)