"Przelewy otrzymały osoby, których uprawnienia zostały pozytywnie zweryfikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Tym samym jednorazowe odprawy pieniężne otrzymała już połowa występujących o nie osób" - poinformował PAP rzecznik SRK Wojciech Jaros.

Szacuje się, że jednorazowe 120-tysięczne odprawy otrzyma blisko 800 pracowników. Pierwszą transzę środków dla ok. 80 osób wypłacono przed tygodniem. Teraz odprawy dostała druga grupa byłych górników.

Reklama

Kolejne odprawy mają być wypłacone wkrótce, po zakończeniu procesu weryfikacji uprawnień do tego świadczenia przez katowicki oddział ARP. Agencja, posiadająca bazy danych byłych górników, weryfikuje, czy poszczególne osoby nie korzystały już w przeszłości z innych programów osłonowych.

Z początkiem tego roku SRK przejęła do likwidacji majątek obszaru górniczego Jastrzębie III wraz z grupą ponad 2,1 tys. pracowników, którzy mają skorzystać z ustawowych osłon socjalnych. To urlopy górnicze, podczas których do czasu przejścia na właściwą emeryturę (nie dłużej niż cztery lata) górnicy będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, a także jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł netto.

Po przejęciu pracowników spółka rozpoczęła weryfikację ich uprawnień do świadczeń. Po sprawdzeniu w SRK i uzupełnieniu ewentualnych braków, wnioski o urlopy górnicze trafiają do ZUS–u, zaś wnioski o odprawy jednorazowe - do katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. SRK wysłała już do ARP wszystkie wnioski o odprawy - po pozytywnej weryfikacji możliwa jest stopniowa wypłata środków.

Równolegle - po wstępnej weryfikacji wniosków - także dokumentacja osób ubiegających się o urlop górniczy jest sukcesywnie wysyłana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W oczekiwaniu na ostateczne decyzje ZUS pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych i urlopów dodatkowych.

W razie negatywnej weryfikacji przez ZUS lub ARP, pracownik ubiegający się o urlop górniczy lub odprawę wróci do pracy w swoim macierzystym zakładzie.

Wraz z majątkiem ruchu Jastrzębie III do SRK trafiło 2148 osób, z których - według szacunków przed weryfikacją wniosków - 1355 osób ma skorzystać z urlopów górniczych, a 793 z jednorazowych odpraw pieniężnych.

Na grupę ponad 2,1 tys. osób przekazanych z początkiem 2022 r. do SRK składają się zarówno pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (914 osób), jak i pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj (łącznie 1234 osoby), przejęci na krótko przez JSW, by mogli trafić do SRK i tam skorzystać z osłon. Taka formuła przekazania wynikała z zapisów ustawowych, zgodnie z którymi osłony przysługują pracownikom przekazanym do SRK wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem.

1 października 2021 r. Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużającą do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela, która weszła w życie 1 grudnia ub. roku, przedłużyła też regulacje dotyczące osłon dla górników.(PAP)

autor: Marek Błoński