Kolejne polskie programy zyskały w czerwcu akceptację na finansowanie z unijnego Funduszu Modernizacyjnego. Polska może dostać z tego funduszu do końca dekady ponad 40 mld zł na transformację energetyczną. Pieniądze pochodzą ze sprzedaży 2 proc. puli unijnych praw do emisji CO2, a Polska dostaje z tego Funduszu największą część. Dokładne policzenie, ile to będzie zależy więc od notowań praw do emisji CO2.

Jak dotąd największe kwoty przeznaczono na sieci elektroenergetyczne, efektywność energetyczną i spalarnie odpadów. To pieniądze, które jeszcze nie wsparły transformacji, ale – według zapowiedzi – mają wkrótce trafić do firm, samorządów i osób indywidualnych. Jak wynika ze sprawozdania finansowego, w ubiegłym roku NFOŚiGW uzyskał z Funduszu Modernizacyjnego prawie 1,6 mld zł. Pieniądze te nie trafiły jeszcze do beneficjentów. Z zaakceptowanych 11 programów, uruchomiono jak dotąd pięć.

Nabory wniosków idą powoli

Zakończono jak dotąd jeden nabór wniosków w ramach programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Budżet tego programu wynosi miliard złotych, ale w pierwszym naborze udostępniono jedną dziesiątą tej kwoty. Także miliard przeznaczono na inteligentne liczniki i kolejny miliard – na magazyny energii w celu stabilizacji sieci. W sumie, zaakceptowane programy dotyczące inwestycji w sieci elektroenergetyczne opiewają na 3 mld zł i – jak wynika z informacji portalu WysokieNapiecie.pl – zostaną one jeszcze rozszerzone.

Reklama

Także 3 mld zł zdecydował się przeznaczyć NFOŚiGW na „Kogenerację dla ciepłownictwa” dla jednostek o mocy ponad 50 MW. To program już zaakceptowany przez Europejski Bank Inwestycyjny, ale którego w ofercie NFOŚiGW jeszcze nie ma.

Spalarnie z wysokim dofinansowaniem

Trwa natomiast nabór wniosków na „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”. W tym roku trzykrotnie zwiększył się budżet z Funduszu Modernizacyjnego na produkcję energii w kogeneracji z odpadów. Na budowę nowych spalarni odpadów i rozbudowę już istniejących ma pójść z Funduszu Modernizacyjnego 3 mld zł. Przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczki na całość inwestycji – do 400 mln zł oraz o dotacje pokrywające połowę kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 100 mln zł.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy? Skąd pieniądze na transformację energetyki? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Magdalena Skłodowska, Rafał Zasuń, WysokieNapiecie.pl