Głównymi dostawcami są obecnie USA, RPA, Australia, Indonezja i Kolumbia.

Według VdKi w 2021 r. prawie 50 proc. importu węgla kamiennego i koksu pochodziło z Rosji, 17 proc. - z USA, a ponad 13 proc. - z Australii.

Z Rosji było to prawie 20,5 mln ton. Od stycznia do maja włącznie do Niemiec sprowadzono jeszcze około 7,2 mln ton węgla kamiennego. Rosyjski węgiel był wykorzystywany głównie jako paliwo dla elektrowni.