Choć na energetycznej mapie Europy występują widoczne różnice, to paliwa kopalne nadal stanowią lwią część źródeł energii, od których kontynent jest najbardziej zależny - wynika z danych statista.com, opracowanych na podstawie ostatniego rocznego raportu BP.

Wyjątkiem od reguły jest Francja, która wyróżnia się wykorzystaniem energii jądrowej, oraz Dania, która opiera się głównie na OZE, w tym głównie na energii wiatrowej.

Islandia, Norwegia i Szwecja to jedyne kraje w Europie, których głównym źródeł energii są elektrownie wodne. Chociaż jest to również rodzaj energii odnawialnej, BP nadaje jej własną podkategorię ze względu na wpływ na środowisko dużych projektów hydroenergetycznych. W Islandii i Norwegii energia wodna stanowi ponad 60 procent dostaw energii w tych krajach.

ikona lupy />
Główne źródła energii w krajach Europy / statista.com
Reklama