Taki będzie efekt zmiany przepisów ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.), która została zaproponowana w rządowym projekcie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw. Teraz zgodnie z art. 2 ust. 11 wspomnianej ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku, ale z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wniosków złożonych po 30 października br. czas na przekazanie pieniędzy upływa 30 grudnia. Natomiast nowe brzmienie tego przepisu zakłada usunięcie tego wyjątku, dzięki czemu gminy będą miały dwa miesiące na realizację wniosków złożonych również w listopadzie (dziś jest ostatni dzień na jego złożenie). Jednocześnie to oznacza, że niektóre osoby będą musiały dłużej poczekać na wypłatę świadczenia, bo będzie mogła ona nastąpić w styczniu 2023 r.
– To ułatwi nam pracę, bo mamy jeszcze wiele wniosków do rozpatrzenia i wywiadów środowiskowych do przeprowadzenia. Przy takim obciążeniu obawialiśmy się, czy uda nam się dotrzymać grudniowego terminu wypłaty pieniędzy – mówi Edyta Ciesielska, kierowniczka działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Etap legislacyjny
Reklama
Projekt ustawy przed I czytaniem w Sejmie